Bu internet sitesi, çevreye ve sağlığa zararlı enerji projelerini durdurmanıza yardımcı olmak için bir rehber niteliğinde tasarlandı. Size belirli projelerin ardındaki banka ve şirketlerle nasıl iletişime geçeceğiniz, bu kuruluşların hangi ilkeler doğrultusunda karar aldığı ve bu kararları nasıl etkileyebileceğiniz konularında yol göstermeye çalışacağız.
Yatırımcılar bizi ciddiye alır mı?

Bankaların ve şirketlerin iş fırsatlarından kolay kolay vazgeçmediği doğru, fakat bir projenin sonsuz sorunlara sebebiyet vereceğini fark ettikleri takdirde geri çekilebiliyorlar. Bankwatch ve diğer kurumların Avrupalı yatırımcıları çevresel ve sosyal anlamda zararlı olan projelerden vazgeçirmede daha önce başarı elde etti .

Son yıllarda özellikle Çin olmak üzere Avrupa dışından gelen yatırımcıların artan ilgisi, güneydoğu Avrupa ve Türkiye’nin gelişen çevresel ve sosyal standartlarının karşısına yeni zorluklar çıkarmaktadır. Bu internet sitesinde yatırımcıların zararlı projelere dair kararlarını etkilemede ihtiyacınız olan yardımı bulmanızı sağlayacağız.

Gizle

1.

Projeleri destekleyen bankaları görün

Projeyi finansal olarak desteklemesi beklenen bankalar hangileri? Bu bankalara dair ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayın.

2.

Projeleri gerçekleştirmek isteyen şirketleri görün

Projeleri yapmak isteyen şirketlere dair ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayın.

3.

Dosyanızın çıktısını alın veya dosyanızı e-posta olarak gönderin.

İşaretlediğiniz banka ve şirketlere dair tüm bilgiler burada bulunuyor.. Bu sayfayı yazdırabilir veya sayfanın bir kopyasını kendi e-posta adresinize gönderebilirsiniz.

Dosyanızı yazdırın
Kendi e-posta adresinize gönderin

Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası/EBRD

Londra temelli Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (The European Bank for Reconstruction and Development/EBRD) 1990 yılında kurulmuş ve bir sonraki sene faaliyete başlamıştır. Bankanın sahipleri, AB devletlerinin yanı sıra ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Kore ve tüm lehdar devletlerdir. Eski Doğu Bloğu’nda çok partili demokrasiye ve piyasa ekonomisine geçişi desteklemek amacıyla kurulmasına rağmen, daha sonra Moğolistan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Tunus ve Fas’I da içine alarak büyümüştür. Yetkisi gereğince tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir gelişimden yana olması gereken banka, sorun teşkil eden pek çok projede yer almasıyla uzu süredir sivil toplum araştırmalarına konu olmuştur. Banka, tartışma yaratan bir dizi kömür projesine adı karıştıktan sonra, 2013 yılında Enerji Stratejisi dâhilinde yalnızca kömürlü termik santrallere “nadir ve olağanüstü durumlarda” mali destek sağlayacağını açıklayarak olumlu bir adım atmıştır. Yine de banka hâlâ büyük ölçüde tartışma yaratan Kosovo C linyit santraline verdiği desteği geçersiz kılmamıştır ve ıslah, maden çıkarma projeleri ve kömür işleme gibi yan projeleri göz önünde bulundurmaktadır

İlkeler

Tıpkı diğer çok taraflı kamu bankaları gibi Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası da (The European Bank for Reconstruction and Development/EBRD), çevresel ve sosyal standartlar ve yolsuzluk bağlamında kendi ilkelerine sahiptir. Bankanın tüm projeleri AB standartlarına bağlı olan fakat bankanın işleyişine göre uyarlanan bu standartlara uyum göstermelidir. Bu standartlara biyoçeşitliliğin korunması ve yeniden iskan yükümleri de dâhildir. Ayrıca bankanın tüm projeleri, projenin yer aldığı ülkenin ulusal mevzuatına da uyum göstermek zorundadır. Banka, kendisine gelen bilgi edinme taleplerinin genellikle 20 iş günü dâhilinde cevaplandırılmasını zorunlu kılan bir kamu bilgilendirme ilkesine de sahiptir.

Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’nın çalışanları, genellikle bankanın bir projeyle ilgilendiğini kamuya açıklamadan uzun süre öncesinde projeyi banka şartlarına uyup uymaması açısından değerlendirmeye tabi tutar. Bankacıların projeden nispeten emin olmaları durumunda, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’nın internet sitesinde yer alan “proje özet dökümanları” bölümünde, banka yönetim kurulunun onayından önce projelere dair bilgi paylaşımında bulunulması beklenir. Bazen çevre etki değerlendirmesi veya ihale ilanları gibi başka bilgiler de daha öncesinden yayınlanır. Proje özet dökümanı genellikle projenin banka yönetim kurulu tarafından ne zaman onaylanacağını içerir. Erken safhada yakaladığınız takdirde bankayı bir projeye mali destek sağlamaması konusunda ikna etme olanağınız daha yüksektir, bu yüzden önceden hazırlıklı bir yaklaşım sergilemek ve bankaya bir projeye mali destek vermesi talep edilip edilmediğini sormak gerekir.

Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası, İngilizce, Rusça, Almanca ve Fransızca olmak üzere dört farklı dilde faaliyet göstermektedir. İngilizce ve Rusça dilleri en yaygın kullanım alanı olan diller olsa da, bankanın Kuzey Afrika’daki gelişimiyle Fransızca git gide daha yaygın bir dil hâline gelmiştir. Eğer konuştuğunuz dil bu dört dilin dışında kalıyorsa, ilk adımda kendi ülkenizdeki Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası temsilciliğiyle, Bankwatch ile (kingsofcoal@bankwatch.orgveya bankayla iletişiminizi sağlayacak başka bir sivil toplum örgütüyle iletişime geçmeniz daha doğru olacaktır.

Avrupa Kalkınma Bankası’yla iletişime geçtiğinizde, bir projenin bankanın çevresel ve sosyal ilkelerine ya da yolsuzlukla mücadele ilkelerine ters düştüğünü gösterdiğiniz takdirde yorumlarınızın banka tarafından ciddiye alınması daha muhtemeldir. Bu hususta Bankwatch size yardımcı olabilir. Kanıtlarınızı mümkün olduğunca net tutmaya gayret edin ve savlarınızı desteklerken hangi bilgi kaynaklarından yararlandığınızı gösterin. Bir konuda emin olmadığınızda bankayla iletişime geçmekte tereddüt etmeyin, fakat doğrudan suçlamalarda bulunmaktansa sorular sormanın daha yararlı olduğunu unutmayın. İletişim kurarken ‘bu projede yolsuzluğa yer veriliyor’ veya ‘bu proje çevreye zarar veriyor’ gibi genel ifadelerden kaçınmaya çalışın. Bu ifadelerin yerine neden yolsuzluk yapıldığını düşündüğünüzü veya projenin hangi açılardan çevreye zarar verdiğini daha ayrıntılı biçimde açıklayın.

Dikkat çekmek istediğiniz noktalar çok fazlaysa, en önemli noktalar açık olacak biçimde iletişim şeklinizi oluşturmaya özen gösterin. Yoğun bilgi aktarımı sırasında önemli noktalar kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olabilir.

Bankanın sorularınıza veya yorumlarınıza verdiği karşılıktan memnun olmadığınız takdirde, bankadaki görevi gelen şikâyetleri değerlendirmek olan pek çok insan bulunduğunu hatırlatırız.

Genel Sekreter Kamu Bilgilendirme İlkesi’nin uygulanmasından sorumluyken, Uyumdan Sorumlu Başkan ise sahtekârlık ve yolsuzluğa bağlı konulardan sorumludur. Uyumdan Sorumlu Başkan’ın ele almakla yükümlü olduğu bir şikayet tatmin edici sonuçlar vermezse, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi  OLAF, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’na ilişkin yolsuzluk iddialarını incelemeye alabilir.

Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’nın yönetim kurulu, bankanın Çevresel ve Sosyal İlkeleri veya Kamu Bilgilendirme İlkesi’nin projeye ilişkin yükümlülükleriyle uyum hâlinde olmayan bir projeye onay verdiği takdirde, bankanın resmi Proje Şikâyet Mekanizması’na (PCM) resmi bir şikâyette bulunabilirsiniz.

Bu durum projenin durmasıyla sonuçlanmasa da sorunu tashih etmede yapılabilecekler konusunda önerilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Proje Şikâyet Mekanizması bankanın güvenlik tedbiri ilkeleriyle uyum hâlinde olup olmadığını görmek için inceleme başlatabileceği gibi, zarara uğrayan kişiler, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası ve proje şirketi arasında arabuluculuk görevi üstlenerek bir tür sorun çözme mekanizması işlevi de görebilir. Bu işlev, zarara uğrayan kişilerin şirketle iletişime geçerek sorunu çözüme erdirmeye çalıştığı fakat sonuç alamadığı durumlar dâhilinde mevcuttur.

İletişim

Aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası ile iletişime geçebilirsiniz:

Bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki ofisler

Sivil toplum irtibat birimi (cso@ebrd.com)

Çevresel ve sosyal birim (environmentandsocial@ebrd.com)

Genel Sekreter (QuattroE@ebrd.com)

Uyumdan Sorumlu Başkan (compliance@ebrd.com)

Proje Şikâyet Mekanizması (PCM) (pcm@ebrd.com)

Yönetim Kurulu

Sivil toplum kuruluşları için, Bankwatch (main@bankwatch.org), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’nı konu alan şemsiye organizasyondur. Yerli ortaklarla veya sektörel uzmanlığı olan diğer STK’larla iletişime geçmenize yardımcı olabiliriz.

Avrupa Yatırım Bankası/EIB

Lüksemburg temelli Avrupa Yatırım Bankası (The European Investment Bank/EIB), Avrupa Birliği’nin finans kurumudur ve AB üyesi devletlere aittir. Banka, AB ilkelerinin uygulanmasını sağlamayı amaçlar. Yıllık kredi hacmi açısından Dünya Bankası’ndan bile daha büyüktür. Genellikle 25 milyon Avrodan büyük olan projelere mali destekte bulunan veya daha küçük ölçekli projeleri hedef almak istediğinde ticari bankalar aracılığıyla kredi sağlayan bankanın kredi faaliyetinin büyük bir kısmı AB içerisinde gerçekleşmektedir. Fakat Avrupa Yatırım Bankası’nın dış kredi yetkisinin bankanın dünya çapında projeleri finanse etmesine de olanak sağlaması, Bujangali Barajı gibi kendi yetki alanine aşan projeleri destekleyen bankaya ilişkin pek çok tartışmanın alevlenmesine sebep olmuştur. Slovenya’daki Sostanj linyitli enerji santrali projesindeyer alarak büyük bir hata yapmış olan banka, 2013 yılının ortalarında çevresel icraatlarında bir adım ileriye giderek kömürlü termik santral projelerine kredi vermeyi fiilen durdurmuştur. Bu sebeple gelecekte kömür projelerine finansman sağlamayacağını sandığımız Avrupa Yatırım Bankası, yine de başka zararlı projelerde yer alabilir.

Daha ayrıntılı bilgi için, Counter Balance koalisyonunun İngilizce, Lehçe, Çekçe, Slovakça, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Rusça dillerinde mevcut olan Vatandaşın Avrupa Yatırım Bankası Rehberi’ne (Citizens’ Guide to the EIB) bakınız.

İlkeler

Tıpkı diğer çok taraflı kamu bankaları gibi Avrupa Yatırım Bankası (EIB) da (The European Bank for Reconstruction and Development/EBRD), çevresel ve sosyal standartlar ve yolsuzlukla mücadele bağlamında kendi ilkelerine sahiptir. Bankanın Çevresel ve Sosyal İlke ve Standartlarına ilişkin daha ayrıntılı bilgiye, bankanın Çevresel ve Sosyal Uygulamalar El Kitabı’nda yer verilmiştir. Bankanın tüm projeleri AB standartlarına bağlı olan fakat bankanın işleyişine göre uyarlanan bu standartlara uyum göstermelidir. Bu standartlara biyoçeşitliliğin korunması ve yeniden iskan yükümleri de dâhildir. Ayrıca bankanın tüm projeleri, projenin yer aldığı ülkenin ulusal mevzuatına da uyum göstermek zorundadır.

Banka, kendisine gelen bilgi edinme taleplerinin genellikle 15 iş günü dâhilinde cevaplandırılmasını zorunlu kılan bir şeffaflık ilkesi ne de sahiptir, bu yüzden kendileriyle iletişim kurduğunuz takdirde bir yanıt almanız olasıdır.

Avrupa Yatırım Bankası’nın çalışanları, genellikle bankanın bir projeyle ilgilendiğini kamuya açıklamadan uzun süre öncesinde projeyi banka şartlarına uyup uymaması açısından değerlendirmeye tabi tutar. Bankacıların projeden nispeten emin olmaları durumunda, Avrupa Yatırım Bankası’nın internet sitesinde banka yönetim kurulunun onayından önce projelere dair bilgi paylaşımında bulunulması beklenir. Bazen çevre etki değerlendirmesi veya ihale ilanları gibi başka bilgiler de daha öncesinden yayınlanır. Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’nın aksine, Avrupa Yatırım Bankası’nın proje özet dökümanları, bankanın yönetim kurulunun projeyi ne zaman onaylayacakları bilgisini içermez. Yine de proje özetinin yayınlanması, projenin son değerlendirmelerinin yapılmakta olduğunun göstergesidir; bu yüzden elinizi çabuk tutmalısınız. Erken safhada yakaladığınız takdirde bankayı bir projeye mali destek sağlamaması konusunda ikna etme olanağınız daha yüksektir, bu yüzden önceden hazırlıklı bir yaklaşım sergilemek ve bankaya bir projeye mali destek vermesi talep edilip edilmediğini sormak gerekir.

Avrupa Yatırım Bankası’nın iletişim dilleri çoğunlukla İngilizce, Fransızca ve Almancadır, fakat bazı temel belgeler tüm AB dillerine çevrilir. Eğer konuştuğunuz dil bu dillerin dışında kalıyorsa, ilk adımda kendi ülkenizdeki Avrupa Yatırım Bankası temsilciliğiyle, Bankwatch (main@bankwatch.org) ile veya bankayla iletişiminizi sağlayacak başka bir sivil toplum örgütüyle iletişime geçmeniz daha doğru olacaktır. Avrupa Yatırım Bankası’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde birkaç şubesi bulunur, fakat her ülkede şube bulunmamaktadır.

Avrupa Yatırım Bankası’yla iletişime geçtiğinizde, bir projenin bankanın çevresel ve sosyal ilkelerine ya da yolsuzlukla mücadele ilkelerine ters düştüğünü gösterdiğiniz takdirde yorumlarınızın banka tarafından ciddiye alınması daha muhtemeldir. Bu hususta Bankwatch size yardımcı olabilir. Kanıtlarınızı mümkün olduğunca net tutmaya gayret edin ve savlarınızı desteklerken hangi bilgi kaynaklarından yararlandığınızı gösterin. Bir konuda emin olmadığınızda bankayla iletişime geçmekte tereddüt etmeyin, fakat doğrudan suçlamalarda bulunmaktansa sorular sormanın daha yararlı olduğunu unutmayın. İletişim kurarken ‘bu projede yolsuzluğa yer veriliyor’ veya ‘bu proje çevreye zarar veriyor’ gibi genel ifadelerden kaçınmaya çalışın. Bu ifadelerin yerine neden yolsuzluk yapıldığını düşündüğünüzü veya projenin hangi açılardan çevreye zarar verdiğini daha ayrıntılı biçimde açıklayın.

Dikkat çekmek istediğiniz noktalar çok fazlaysa, en önemli noktalar açık olacak biçimde iletişim şeklinizi oluşturmaya özen gösterin. Yoğun bilgi aktarımı sırasında önemli noktalar kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olabilir.

Bankanın sorularınıza veya yorumlarınıza verdiği karşılıktan memnun olmadığınız takdirde, Avrupa Yatırım Bankası’nın bir Şikayet Mekanizması olduğunu size hatırlatmak isteriz.

Bu durum projenin durmasıyla sonuçlanmasa da sorunu tashih etmede yapılabilecekler konusunda önerilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Şikâyet bürosuyla temasa geçtikten sonra, Avrupa Yatırım Bankası’nın faaliyetlerine ilişkin sorun “kötü idare sorunu” olarak sunulabildiği takdirde, AB Ombudsmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Yolsuzluk veya sahtekârlıkla ilişkili olan sorun Şikâyet Mekanizması’na değil, farklı bir birim olan Umumi Müfettişlik’e iletilmelidir.

Umumi Müfettişlik’in tatmin edici sonuçlar sunamadığı durumlarda Avrupa Yolsuzlukla Mücadele OfisiOLAF, Avrupa Yatırım Bankası’na ilişkin yolsuzluk iddialarını incelemeye alabilir.

İletişim

Aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası ile iletişime geçebilirsiniz:

Yerel ofis adresleri

Projelere dair bilgi talebi

Juan Manuel Sterlin Balenciaga, Bölge Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sorumluluk ve Sivil Toplum Birimi (sterlin@eib.org)

Şikâyet bürosu (complaints@eib.org)

Projelere nihai onayı veren Yönetim Kurulu’yla iletişime geçmek için, Bankwatch’ (main@bankwatch.org) tan yardım talep edin.

Avrupa Yatırım Bankası’na ilişkin çalışma yürüten STK’lar:

Bankwatch (main@bankwatch.org)

The Counter Balance koalisyonu (xavier.sol@bankwatch.org)

Çin ExIm Bank

Çin Ex-Im Bank, Çin hükümetinin sahibi olduğu, ekonomik ve ticari kalkınmadan sorumlu bankalardan biridir ve Çin firmalarına ihraç kredisi sağlayarak, bu firmaların ticaret ve yatırım yapmasına olanak tanır; yurt dışındaki inşaat ve yatırım projelerine kredi verir ve yabancı hükümetlere düşük faizli kredi sağlar.

Çin ExIm Bank, şimdiye dek Sırbistan’da hâlihazırda var olan Kostolac linyit yakıtlı enerji santralinin rehabilitasyonuna katkıda bulunmuştur ve bölgede yeni bir ünitenin (B3) inşaasını içeren projenin “İkinci Aşama”sında yer almayı planlamaktadır. Banka, Arnavutluk’taki Bushat hidrogüç santrali projesine de dâhil olmuştur ve büyük ölçüde tartışma yaratan ve ihalesinden hiçbir sonuç alınamayan Karadağ Moraca Barajı gibi pek çok farklı projeye olan ilgisini ifade etmiştir.

İlkeler

Çin Kalkınma Bankası, kendi çevre yönergesine sahiptir. Ne yazık ki bu belge kamuoyunun erişimine sunulmamıştır, fakat belge hakkında sahip olduğumuz bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Proje başlangıcından önce çevresel etki değerlendirmesi yapılmalıdır.
 • Proje, banka tarafından değerlendirilir.
 • Proje, ev sahipliği yapan ülkenin kanunlarına ve düzenlemelerine uyumlu olmalıdır.
 • Projenin etki alanına giren yerel halka yönelik halk müzakereleri gerçekleştirilmelidir.
 • Sağlanan ödenek, şartların yerine getirilmesine dayalıdır ve banka, gerekli şartları yerine getiremeyen projelere sağlanan finansmanı durdurma hakkına sahiptir.
 • Müşterinin tüm taahhütlerini yerine getirdiğini göstermek için nihai çevresel değerlendirme (örneğin proje bitiminden sonraki) gereklidir. Çok uluslu kalkınma bankaları böyle bir değerlendirme talep etmediğinden, bu durum özellikle ilgi çekicidir.

Çin ExIm Bank, aynı zamanda Çin hükümetinin 2012 yılında yayınladığı Yeşil Kredi Direktifi.

İletişim

Çin ExIm Bank’ın şikâyet mekanizması bulunmamaktadır ve bankanın internet sitesinde banka çalışanlarına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden bankayla iletişim kurmak kolay bir iş değildir; kendilerine faks ve mektuplarınızın yazılı çıktılarını göndermeniz gerekir.

Çin bankaları ve kurumlarıyla temasa geçmede kullanabileceğiniz uygun iletişim yöntemlerine dair ayrıntılı bilgi için bkz.

Bankayla iletişime geçme konusunda tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız, CEE Bankwatch Network (kingsofcoal@bankwatch.org) ile iletişime geçmeyi deneyin.

İletişime geçmeniz gereken ilgili kişiyi bulmanız genellikle zordur; bu yüzden projenin medyadaki yansımasına veya söz konusu bankanın belirli bir ofisine ilişkin ipuçlarını yakalamaya çalışın.

Çin’deki merkez ofisler söz konusu olduğunda, projeye veya projenin yer aldığı bölgeye ilişkin yetkili bir kişi bulamadıysanız, internet sitesinde listelenen en yetkili kişilere yazın.

Bir yanıt alıp almayacağınız muammalı olduğu gibi, yanıtın kısa sürede gelmesini de beklemeyin. Bu durum hevesinizi kırabilir, fakat Çin’de bu durum nispeten daha seyrek görülse bile, yerel grupların veya projenin etki alanına giren insanların gönderdiği mektupların yaratacağı etkiyi hafife almayın.

Bankalar pekçok devlet kurumu tarafından denetlendiği için, bankalardan yanıt alamadığınız takdirde Çin devlet kurumlarından bazılarıyla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için CEE Bankwatch Network ile iletişime geçin (kingsofcoal@bankwatch.org).

Çin ExIm Bank’ın iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

China ExIm Bank
Adres: No.30, Fu Xing Men Nei Street,
Xi Cheng District, Beijing 100031,
P.R.China

Tel: + 86 10 8357 9988
Fax: +86 10 6606 0636

 

Bankanın Paris’teki biriminin adresi aşağıdaki gibidir:

Representative ZHU Wen Gen (中國進出口銀行巴黎分行朱穩根行長)

The Export-Import Bank of China  – Paris Representative Office
6, avenue Marceau
75008 Paris France

Tel: +33 (0)1 47238880
Fax:+33 (0)1 47230410

Çin Kalkınma Bankası

Çin Kalkınma Bankası (The China Development Bank), Çin’de bulunan üç devlet bankasından biridir. Banka, danıştayın yayınladığı ve elektrik enerjisi, yollar, demiryolları, petrol ve petrol kökenli kimyasallar, kömür, postacılık, telekomünikasyon ve tarım gibi alanları kapsayan Beş Yıllık Plan’da yer verilen politikalara destek vermektedir. 1999 yılından beri Çin Hükümeti “dışa açılım” politikası izlemiş, bankalarını ve şirketlerini yurt dışında yatırım yapmaya teşvik etmiş ve bu durum Çin Kalkınma Bankası ve Çin ExIm Bank’ın toplamda sağladığı kredi miktarının Dünya Bankası kredilerinden daha yüksek miktarda olmasına yol açmıştır. Çin Kalkınma Bankası, şimdiye kadar Balkanlar’ın batısında, Bosna Hersek’teki Stanari linyit yakıtlı enerji santraline  ve yine Bosna Hersek’teki Ulog hidroenerji santraline finansman sağlamıştır.

Çin Kalkınma Bankası’na ilişkin daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için, Friends of The Earth ABD’nin Çin Kalkınma Bankası’nın yurt dışı yatırımları hakkındaki eksiksiz raporu inceleyebilirsiniz: Çevresel ve sosyal ilkeler ve uygulamalara dair değerlendirme.

İlkeler

Çin Kalkınma Bankası, kendi çevre yönergesine sahiptir. Banka, 2010 yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan ve insan hakları, çevre, iş gücü ve yolsuzluğa ilişkin on ilkeye dayanan 142 performans göstergesine yer vermiştir.

Bu göstergeler kamuoyunun erişimine sunulmamıştır, fakat göstergelerin içeriğine dair bir kısım bilgiye ulaşılabilmektedir:

 • Proje başlangıcından önce çevresel etki değerlendirmesi yapılmalıdır.
 • Proje, banka tarafından değerlendirilir.
 • Proje, ev sahipliği yapan ülkenin kanunlarına ve düzenlemelerine uyumlu olmalıdır. Çin Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen Batı Balkanlar projeleri, bu ülkeler AB üyesi olma yolunda ilerlediği ve Enerji Topluluğu Antlaşması gereğince bazı yükümlülüklere sahip olduğundan, aynı zamanda AB kanunlarına da uyum sağlamalıdır.
 • Müşterinin tüm taahhütlerini yerine getirdiğini göstermek için nihai çevresel değerlendirme (örneğin proje bitiminden sonraki) gereklidir. Çok uluslu kalkınma bankaları böyle bir değerlendirme talep etmediğinden, bu durum özellikle ilgi çekicidir.

2012 yılında Çin Kalkınma Bankası, Şangay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organization) adlı platformun Bankalararası Birlik Konseyi aracılığıyla, sosyal sorumluluk inisiyatiflerini desteklemek ve uygulamak, yeşil ekonomiye destek sağlamak ve Şangay İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin sürdürülebilir gelişimine yeni bir katkıda bulunmak amacıyla, beş diğer bankanın da katılımıyla “Sürdürülebilir Kalkınma İnisiyatifi”ni tedavüle çıkarmıştır.

Çin Kalkınma Bankası aynı zamanda Çin hükümetinin 2012 yılında yayınladığı Yeşil Kredi Direktifi’ne de tabi tutulmaktadır.

İletişim

Çin Kalkınma Bankası’nın şikâyet mekanizması bulunmamaktadır ve bankanın internet sitesinde banka çalışanlarına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden bankayla iletişim kurmak kolay bir iş değildir; kendilerine faks ve mektuplarınızın yazılı çıktılarını göndermeniz gerekir.

Çin bankaları ve kurumlarıyla temasa geçmede kullanabileceğiniz uygun iletişim yöntemlerine dair ayrıntılı bilgi için bkz.

Bankayla iletişime geçme konusunda tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız, CEE Bankwatch Network (kingsofcoal@bankwatch.org) ile iletişime geçmeyi deneyin.

İletişime geçmeniz gereken ilgili kişiyi bulmanız genellikle zordur; bu yüzden projenin medyadaki yansımasına veya söz konusu bankanın belirli bir ofisine ilişkin ipuçlarını yakalamaya çalışın.

Çin’deki merkez ofisler söz konusu olduğunda, projeye veya projenin yer aldığı bölgeye ilişkin yetkili bir kişi bulamadıysanız, internet sitesinde listelenen en yetkili kişilere yazın.

Bir yanıt alıp almayacağınız muammalı olduğu gibi, yanıtın kısa sürede gelmesini de beklemeyin. Bu durum hevesinizi kırabilir, fakat yerel grupların veya projenin etki alanına giren insanların gönderdiği mektupların yaratacağı etkiyi hafife almayın.

Bankalar pekçok devlet kurumu tarafından denetlendiği için, bankalardan yanıt alamadığınız takdirde Çin devlet kurumlarından bazılarıyla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için CEE Bankwatch Network ile iletişime geçin (kingsofcoal@bankwatch.org).

Çin Kalkınma Bankası’nın iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Yönetici WANG Ge Fan, Uluslararası İşbirliği Birimi/

Director WANG Ge Fan, Department of International Cooperation
China Development Bank (國家開發銀行國際合作局王革凡局長)
8/F, COSCO Mansion,
No 158 Fuxingmennei Street,
Xicheng District,
Beijing (北京市西城區復興門內大街遠洋大廈8層)
P.R.China 100031

TEL: +86-10-6830 6789
FAX: +86-10-6830 6699
E-posta: webmaster@cdb.cngeneral@cdb.com.hk

Diğer Çin Bankaları

Bölgede bir süredir faaliyet gösterenler Çin Kalkınma Bankası ve Çin ExIm Bank olsa da, başka bankaların da ilgili olduğuna dair bir takım işaretler mevcut.

Bunlardan biri de Karadağ’daki Pljevlja II projesine ilgi duyduğunu tabir eden, bir devlet bankası olan Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (Industrial and Commercial Bank of China).

Bir Çin sivil toplum kuruluşu olan Green Watershed’in hazırladığı ve Çin ticaret bankalarını konu alan sıralamaya göre, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası yeşil kredi ilkelerini ve uygulamalarını geliştirmede üstüne düşen görevleri yerine getiriyorsa da, yurt dışına yapılan yatırımlarda risk yönetimi konusunda yetersiz kalıyor ve bilgi paylaşımında da yeterli puanı alamıyor. Bankanın tartışma yaratan projelerinden birisi de Etiyopya’daki tartışmalı Gilgel Gibe III Barajı.

Devlete ait bir diğer ticaret bankası da The Bank of China. Güneydoğu Avrupa’da şimdiye dek faaliyet göstermemiş olsa da, bankanın Polonya’daki Jaworzno kömürlü enerji santrali projesiyle ilgilendiği biliniyor. Projenin ana sponsor olan Rafako 2013 yılının sonlarına doğru Alstom şirketinde karar kılmadan önce iki Çin şirketi bu projenin taşeronluğunu üstlenmek için rekabet hâlindeydi.

Bankanın Karadağ’daki Pljevlja II linyit yakıtlı enerji santraline de ilgi gösterdiği biliniyor. Green Watershed’in yaptığı sıralama, Bank of China’nın yeşil kredi ilkeleri ve uygulamaları açısından diğer grup üyelerinin gerisinde kaldığını gösteriyor.

İlkeler

Çin bankaları söz konusu olduğunda Yeşil Kredi Yönergesi en önemli kılavuz döküman niteliğindedir. Kaynak bölümümüzde Yeşil Kredi Yönergesi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İletişim

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ve Bank of China’nın kendilerine ait bir şikâyet mekanizması bulunmamaktadır ve bu bankaların internet sitelerinde banka çalışanlarına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden bankayla iletişim kurmak kolay bir iş değildir; kendilerine faks ve mektuplarınızın yazılı çıktılarını göndermeniz gerekir.

Çin bankaları ve kurumlarıyla temasa geçmede kullanabileceğiniz uygun iletişim yöntemlerine dair ayrıntılı bilgi için bkz.

Bankayla iletişime geçme konusunda tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız, CEE Bankwatch Network (kingsofcoal@bankwatch.org) ile iletişime geçmeyi deneyin.

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası’nın Avrupa’da pek çok ofisi ve birimi vardır, bu yüzden hem Çin’deki merkez ofise hem de Lüksemburg’daki Avrupa merkez ofislerine veya Türkiye’deki Temsilcilik Ofisi’ne yazabilirsiniz.

Jiang Jianqing, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetici Müdür,
cc. Yi Huiman, Başkan
cc. Wei Guixong, Risk Görevlisi
Çin Endüstri ve Ticaret Bankası/
Jiang Jianqing, Chairman of the Board of Directors, Executive Director,
cc. Yi Huiman, President,
cc. Wei Guixong, Chief Risk Officer

Industrial and Commercial Bank of China
No.55 Fu Xing Men Nei Street,
Xicheng District,
Beijing, 100140
P.R.C

Fax +86-10-66107571

AB dâhilindeki bilgi talepleri Çin Endüstri ve Ticaret Bankası Lüksemburg A.Ş Genel Başkanı Sn. Gao Ming’e hitaben yazılmalı fakat Merkez İdari Yönetim Başkanı Zhang Yue’ye gönderilmelidir.

Gao Ming, Genel Başkan,
cc. Zhang Yue, Yönetim Başkanı
Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (Avrupa) A.Ş/
Gao Ming, Chairman
cc. Zhang Yue, Head of Administration

Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.
32, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Tel: +352 26866621
Fax: +352 26866699

 

İstanbul Temsilcilik Ofisi

Kanyon Ofis Bloğu Büyükdere Cd.Kat:15
34394 Levent
İstanbul, Turkey

Tel: (0090)212-2608888
Fax: (0090)212-2608866

Bank of China’nın merkez ofisi aşağıdaki adreste bulunmaktadır:

Chair HUANG Yangxin
Bank of China Luxembourg
BP 721, L-2017 Luxembourg

Phone: +352 26 86 88
Fax:  +352 22 17 95
www.bank-of-china.com/lu
eulux_reception@bank-of-china.com

Bankanın Avrupa’da pek çok ofisi vardır[http://www.boc.cn/en/aboutboc/ab6/200812/t20081216_494259.html], fakat altyapı projeleri finansmanına ilişkin en uygun adresler aşağıdaki gibidir:

Bank of China (Lüksemburg) A.Ş/
Bank Of China (Luxembourg) S.A.
37/39 Boulevard Prince Henri L-1724,
Luxembourg P. O. Box 721 L-2017,
Luxembourg

Tel: +352 228777/4667911
Fax:+352 228776
Web: www.bankofchina.com/Lu/
E-posta: Service_Lu@Bank-Of-China.Com

 

Bank of China (Macaristan) Ltd.
Bank Of China (Hungary) Ltd.
Bank Center, 7 Szabadsag Ter,
1054 Budapest, Hungary

Tel: +361 3543240
Fax:+361 3029009
E-posta: Service_Hu@Bank-Of-China.Com

İletişime geçmeniz gereken ilgili kişiyi bulmanız genellikle zordur; bu yüzden projenin medyadaki yansımasına veya söz konusu bankanın belirli bir ofisine ilişkin ipuçlarını yakalamaya çalışın.

Çin’deki merkez ofisler söz konusu olduğunda, projeye veya projenin yer aldığı bölgeye ilişkin yetkili bir kişi bulamadıysanız, internet sitesinde listelenen en yetkili kişilere yazın.

Bir yanıt alıp almayacağınız muammalı olduğu gibi, yanıtın kısa sürede gelmesini de beklemeyin. Bu durum hevesinizi kırabilir, fakat yerel grupların veya projenin etki alanına giren insanların gönderdiği mektupların yaratacağı etkiyi hafife almayın.

Bankalar pekçok devlet kurumu tarafından denetlendiği için, bankalardan yanıt alamadığınız takdirde Çin devlet kurumlarından bazılarıyla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için CEE Bankwatch Network ile iletişime geçin (kingsofcoal@bankwatch.org).

Dünya Bankası Grubu

185 üye ülkenin sahibi olduğu Vaşington merkezli Dünya Bankası Grubu, beş kurumdan oluşur:

 • Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (The International Bank for Reconstruction and Development/IBRD)
 • Uluslararası Kalkınma Birliği (The International Development Association/IDA) (Bu ilk iki kurum “Dünya Bankası” olarak tanınmaktadır. Dünya Bankası Grubu terimi, beş kurumu birden içerir.) İlk iki kurum, öncelikle özel sektördeki kredi faaliyetleriyle ilgilenir.
 • Uluslararası Finans Kurumu (The International Finance Corporation/IFC), özel sektöre kredi sağlar.
 • Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (The International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID), bir tahkim organıdır.
 • Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (The Multilateral Investment Guarantee Agency/MIGA), özel sektörde karşılaşılan kimi risk türlerine karşı güvence sağlar.

Banka, geniş ölçüde tartışma yaratan projeler de dâhil olmak üzere her boyuttan binlerce projeye finansman sağlamıştır. En tartışmalı projeler arasında Eskom’un Güney Afrika’daki devasa Medupi kömürlü enerji santrali projesi de vardır. Dünya Bankası 2013 yılının ortalarında yayınladığı yeni Enerji Yönergeleri Tebliği ile kömüre olan yatırımlarını “nadir koşullarla” sınırlandırma taahhütünde bulundu. Bu taahhüt, bankanın isminin kömür projeleriyle daha az anılacağı anlamına geliyordu, fakat Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’nun da kredi desteğinde bulunduğu Kosovo C santraline kısmı kredi garantisi sağlama planından vazgeçtiğini şimdiye dek kamuoyuna duyurmadı. Bu yüzden Dünya Bankası Grubu’nun tam anlamıyla kömürden arındığını söylemek henüz mümkün değil.

Ayrıca Dünya Bankası Grubu’nun ismi pek çok tartışmalı faaliyetle anılmaktadır. Bu faaliyetlerin bir kısmı altyapı projelerini içerirken, geri kalan faaliyetler özelleştirme ve kamu harcamalarında kesintiye gitme gibi politika tavsiyeleriyle ilişkilidir.

Dünya Bankası (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası/IBRD ve Uluslararası Kalkınma Birliği/IDA)’nın bazı sayfalarda yerel ofislerin iletişim bilgilerini de içeren ülkelere özel bilgi paylaşımına www.worldbank.org/countries adresinden erişebilirsiniz. Bulunduğunuz ülkede yürütülen projeleri öğrenmek için, bankanın Proje Bilgi Belgeleri (Project Information Documents)’ne göz atın. Bunun için öncelikle “Projects and Programs (Projeler ve Programlar)” bölümüne, oradan da “View All Projects (Tüm Projeleri Göster)” bölümüne göz atın.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) projelerini görüntülemek için farklı bir internet sitesine girmeniz gerekmektedir. Buradan “Country (Ülke)” başlığı altından kendi ülkenizi seçiniz.

Bank Information Center’ın hazırladığı, Dünya Bankası’nı konu alan ve ayrıntılı bir rehber niteliği taşıyan Eylemci Araçları Rehberi’ne İngilizce, Rusça, Endonezce, Hintçe ve Çince dillerinde erişim sağlayabilirsiniz.

İlkeler

Dünya Bankası (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası/IBRD ve Uluslararası Kalkınma Birliği/IDA), banka projelerinin çevresel ve sosyal etkileri kapsamında İşlevsel Politikalar tarafından yönetilir. Bu politikalara buradan erişebilirsiniz.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) daha farklı politikalar benimsemektedir ve bunlara Performans Standartları adı verilir. Bu standartlara ve bankanın Bilgiye Erişim Politikası’na buradan erişebilirsiniz.

Bu ilkelerin karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, seçeneklerinizi daha iyi değerlendirmenizde yardımcı olması açısından Dünya Bankası Grubu’yla hâlihazırda çalışma tecrübesi olan biriyle iletişime  geçmeniz tavsiye edilebilir.

İlkelerden biri çiğnendiyse veya çiğnenmek üzereyse, Dünya Bankası Grubu’nun finanse ettiği proje veya politikalardan zarar gören vatandaşların müracaat edebileceği iki bağımsız mekanizma mevcuttur: Bağımsız bir şikâyet mekanizması olan Inspection Panel ve yine bağımsız bir yardım mekanizması olan Compliance Advisor Ombudsman (CAO).

Inspection Panel, daimi bir sekreteryası olan, üç üyeli bir kurumdur ve Dünya Bankası’nın Başkent Vaşington’daki merkez ofislerinde işler. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası/IBRD veya Uluslararası Kalkınma Birliği/IDA tarafından finanse edilen projelerde bankanın benimsediği ilkelerin uygulanmadığı durumlarla ilgilenir.

Compliance Advisor Ombudsman[link:www.cao-ombudsman.org/], Uluslararası Finans Kurumu’nu (IFC) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı’nı denetler. Inspection Panel yalnızca Banka’nın kendi ilkelerini çiğneyip çiğnemediğini denetlerken, daha geniş bir yetki alanı olan CAO, Uluslararası Finans Kurumu/Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı yönetiminde sorun çözücü ve istişari bir rol üstlenebilir.

Hem CAO hem de Inspection Panel Dünya Bankası Grubu’nun bir parçası olsa da, Grup’un yönetimiyle ilişkileri bulunmadığından ikisi de bağımsız kabul edilen mekanizmalardır. Inspeciton Panel, Dünya Bankası Yönetim Kurulu’na bildirimde bulunurken, CAO doğrudan Dünya Bankası Grubu Başkanı’na bildirimde bulunur. Fakat tüm uluslararası finans kurumlarının şikâyet mekanizmalarında olduğu gibi CAO ve Inspection Panel de bazı sınırlandırmalara tabi tutulmaktadır ve ulusal seviyedeki yasal çalışmalar, medya kampanyaları gibi başka stratejilerle birlikte kullanılmalıdır.

İletişim

Öncelikle Dünya Bankası veya Uluslararası Finans Kurumu’nun internet siteleriyle veya bu kuruluşların ülkenizdeki ofisleriyle temasa geçmelisiniz. Yerel ofislerin iletişim bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:

Dünya Bankası: www.worldbank.org/countries

Uluslararası Finans Kurumu (IFC)

Bilgi edinebileceğiniz diğer kaynaklar aşağıda belirtilmiştir:

World Bank Group InfoShop
Tel: +1-202-458 5454
Fax: +1-202-522 1500
E-posta: infoshop@worldbank.org

Uluslararası Finans Kurumu,
Kurumsal İlişkiler Birimi/
International Finance Corporation
Corporate Relations Unit

Tel: +1-202-476-3800
Fax: +1-202-974-4384
Avrupa, Akdeniz ve Kuzey Afrika e-posta adreslerine şu bağlantıdan erişebilirsiniz. 

Uluslararası Finans Kurumu’nun Şeffaflık İlkesi Danışmanlığı pozisyonu, halktan gelen bilgi talepleriyle ilgilenmek adına 2006 yılında oluşturuldu. Danışmanın çevrim içi iletişim formu nun şu an için yalnızca Internet Explorer tarayıcısında görüntülenebiliyor olması, görevi erişilebilirlik ve şeffaflık sağlamak olan birine biraz ters düşüyor.

Dünya Bankası, Inspection Panel/
World Bank Inspection Panel

Tel: +1-202-458-5200
Fax: +1-202-522-0916
İnternet sitesi: http://go.worldbank.org/B5T0N4NC90
E-posta: ipanel@worldbank.org

 

Uluslararası Finans Kurumu (IFC)/Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) Compliance Advisor Ombudsman (CAO)/

IFC/MIGA Compliance Advisor Ombudsman

Tel: +1-202-458-1973
Fax: +1-202-522-7400
İnternet sitesi: www.cao-ombudsman.org

E-posta: cao_compliance@ifc.org

Kurumsal Bütünlük Birimi (hem Dünya Bankası hem de Uluslararası Finans Kurumu için)/

Department of Institutional Integrity

Tel: +1-202-458-7677
Fax: +1-202-522-7140
E-posta: investigations_hotline@worldbank.org

Internet sitesi: www.worldbank.org/integrity

Dünya Bankası’na dair çalışma yürüten pek çok sivil toplum kuruluşu var. Bu kuruluşlar içinde daha geniş değerlendirmelere sahip olan ve doğru kişilerle iletişim kurmanızı sağlayabilecek kuruluşların iletişim bilgileri aşağıdadır:

Bank Information Center

E-posta: cdobson@bicusa.org
www.bicusa.org

Tel. +1 (202) 737-7752
Fax. +1 (202) 737-1155

 

Petra Kjell (pkjell@brettonwoodsproject.org)

Bretton Woods Project,
Program Yöneticisi, Çevre, İnsan Hakları ve Sosyal Etkiler/

Tel: +44 (0)20 3122 0610
E-posta: info@brettonwoodsproject.org
www.brettonwoodsproject.org

 

İhraç Kredisi Kuruluşları

Çoğu ülkenin ürünlerini yurt dışına ihraç etmelerinde şirketlere destek veren bankaları vardır ve bu bankalara İhraç Kredisi Kuruluşları (Export Credit Agencies/ECAs) adı verilir. İhraç Kredisi Kuruluşları belirli projeler dâhilindeki ihracatlara kredi, teminat ve sigorta sağlar. Bu bankalardan biri olmasına rağmen; istisnai boyutu, banka hakkında bilgi edinmenin ve çalışanlarına ulaşmanın zorluğu nedeniyle China Exlm Bank bu incelemede ayrıca ele alınmıştır.

Kömür sektöründe son yılların en aktif bankası Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (Japan Bank for Internation Co-operation/JBIC) olmuştur. Kömür finanse etmekten çekildiğini fiilen açıklamış olsa da bu konumu US ExIm Bank takip etmektedir. Japon İşbirliği Bankası’nın planlanan ve hâlihazırda yürütülen projelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bazı hükümetler bu tür faaliyetleri farklı kurumlara ayırır. Örneğin Japonya’daki Japonya İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu (NEXI – Nippon Export and Investment Insurance), kömür sektöründe de mevcut olmak üzere, ihracat kredisi sağlar. Almanya’daki Euler Hermes ise halka açık bir şirket olmaktan ziyade özel bir şirket konumundadır, fakat ihracat kredisi garantisi sağlama yetkisini resmen elinde bulundurmaktadır.

Geniş ölçüde tartışma yaratan projelerde yer almaları sebebiyle İhraç Kredisi Kuruluşları uluslararası bir sivil toplum kuruluşu ağı olan ECA-Watch tarafından denetlenir. ECA-Watch, bu kuruluşlara dair yararlı olabilecek, ferdi bilgiler de sağlamaktadır.

İlkeler

Ferdi İhraç Kredisi Kuruluşlarının ilkeleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir, fakat Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), yasal yönden bağlayıcı olmasa da iştirak eden İhraç Kredisi Kuruluşları tarafından kabul edilen ve sadık kalınması beklenen bir standart olarak sunulabilecek olan Resmi Destekli İhraç Kredileri ve Çevre Üzerine Ortak Yaklaşımlara Dair Tavsiyeler önerisini sunmuştur.

İhraç Kredisi Garantisi Sağlayan AB temelli Kurumlar (EU-based export credit guarantee agencies)

Euler Hermes veya Czech Export Bank gibi AB temelli İhraç Kredisi Kuruluşları veya devlet bankaları, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından belirlenen Ortak Yaklaşımlar’ın yanı sıra AB mevzuatına, bulunduğu ülkenin mevzuatına ve kendisine ev sahipliği yapan ülkenin mevzuatına uygun faaliyet göstermelidir. Her bir ferdi İhraç Kredisi Kuruluşuna yönelik zorunluluklara ilişkin daha ayrıntılı bilgi için ECA-Watch üyeleriyle iletişime geçmenizi öneririz.

Japonya (Japan)

Japon İşbirliği Bankası (JBIC) ve Japonya İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu (NEXI) kendi çevre ilkelerine sahiptir (JBICNEXI). Bunlar birbirlerine çok benzeyen ilkelerdir. Bazı açılardan Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası ve IFC ilkeleriyle çok benzeşen bu ilkeler, meydana gelmesi beklenen çevresel etkileri açısından projeleri kategorilendirir ve yüksek seviyedeki kategorilerde yer alan projeler için daha katı değerlendirmeler gerektirir. Japon İşbirliği Bankası ve Japonya İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu, herhangi bir onama kararından önce çevresel değerlendirmeleri boyunca projenin ismi, yeri, kategorisi ve çevre etki değerlendirmesi gibi kimi bilgilere burada (JBIC) ve burada (NEXI) yer verir. Bu hükmün uygulanma alanı geliştirilmeye açık olsa da, projelerin koruma altındaki kültürel ve doğal sit alanları dışında yürütülmesi gerektiğine ilişkin ilkeleri gibi bazı yönlerden IFC ve Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’ndan daha katılardır.

Ayrıca geniş ölçüde çevresel etkisi bulunan projelerin Çevresel Etki Değerlendirmeleri’nde (ÇED), önerilen proje alanının, teknolojisinin, tasarımının ve işleyişinin potansiyel çevre etkileri bakımından “projenin var olmadığı durum senaryosu da dâhil olmak üzere” muhtemel alternatifleri; bu etkilerin azaltılması olanağı; sermayelerinin ve tekrar eden masrafları; yerel koşullar altında sürdürülebilirlikleri ve kurumsal talim ve denetleme gereklilikleri bakımından sistematik olarak kıyaslamalar yapılmalıdır.

Her bir alternatif çevresel etkilerin niceliğini mümkün olan en geniş şekilde belirtmeli ve olası durumlarda ekonomik değerleri de ilişkin kılmalıdır.

Önerilen proje tasarımının seçilim esasları belirtilmeli ve önerilen salım seviyeleri ile kirlilik önleme ve azaltma yaklaşımlarına dair gerekçeler sunulmalıdır.

Bu, alternatiflere dair yalnızca bir açıklama ve seçilen yol haritasının sebebini belirtmeyi gerektiren AB Çevre Etki Değerlendirmesi Direktifi’ne nazaran daha somut ve ayrıntılı bir yöntemdir.

Hem Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) hem de Japonya İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu (NEXI) bir şikâyet mekanizmasına sahiptir (Bkz: İletişim bölümü). Prensipte kurumların standartlarıyla uyum hâlinde olmayan projelere finansman onayı verildiğinde bu mekanizmalarla temasa geçilmelidir, fakat bunun gerçekleşmesini beklemeden de şikâyet göndermek iyi bir fikir olabilir. Böylece şikâyet mekanizmaları bir an önce harekete geçmeleri konusunda kurumları uyarabilir.

İletişim

İhraç Kredisi Kuruluşlarından biriyle iletişime geçtiğiniz takdirde size tavsiyelerde bulunabilecek ilgili ülkede ECA-Watchın üye grubunun olup olmadığını (“Hakkımızda”/”About Us” başlığı altında) kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Güneydoğu Avrupa’da ve Türkiye’de kömür projelerine destek vermesi en muhtemel olan İhraç Kredisi Kuruluşları aşağıdakilerdir:

Japon Uluslararası İşbirliği Bankası/JBIC (JBIC)

Kiminle iletişime geçeceğinizi öğrenmek zor olabilir, fakat bu organizasyon şeması sayesinde en azından hangi birimlerle temasa geçebileceğinizi görebilirsiniz:

http://www.jbic.go.jp/en/about/orgchart

Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) veya Japonya İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu’na (NEXI) mektup yazacaksanız, mektubunuzu yönetim üst kademesine göndermenizi tavsiye ederiz (JBIC Müdürü/NEXI Yönetim Kurulu Başkanı).

Japon Uluslararası İşbirliği Bankası’na çevre ve sosyal sorunlara ilişkin yazmak istediğiniz mektubu veya yorumlarınızı kankyo-hairyo@jbic.go.jp e-posta adresine de iletebilirsiniz (Bu, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası’nın çevre biriminin resmi e-posta adresidir).

Genel adres:

JBIC
4-1 Ohtemachi 1-chome,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8144,
Japan

Tel: +81 3-5218-3100
Fax: +81 3-5218-3955
http://www.jbic.go.jp

Japon Uluslararası İşbirliği Bankası Paris Ofisi (Birleşik Krallık ve İrlanda hariç) AB üyesi ülkelerden ve İsviçre, Norveç, Türkiye, Tunus, Cezayir, Fas, Madagaskar ve diğer Avrupa ve Afrika ülkelerinden sorumludur)

JBIC Paris office

Adres: 21, Boulevard de la Madeleine,
75038 Paris Cedex 01,
France

Tel: +33-1-4703-6190
Fax: +33-1-4703-3236

Japon Uluslararası İşbirliği Bankası Şikâyet Mekanizması

Çevre Esasları Denetim Bürosu

 

JBIC complaint mechanism

Office of Examiner for Environmental Guidelines,
Japan Bank for International Cooperation
4-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8144,
Japan

Fax: +81-3-5218-3946
E-posta: sinsayaku@jbic.go.jp
İnternet sitesi: http://www.jbic.go.jp/en/efforts/environment/disagree/procedure

 

Japonya İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu/NEXI (NEXI)

Chiyoda First Building, East Wing 3rd Floor,
3-8-1 Nishikanda,
Chiyoda-ku,
Tokyo 101-8359
Japan

Tel: 81-(0)3-3512-7650
Fax: 81-(0)3-3512-7660

Japonya İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu/NEXI Paris Ofisi

NEXI Paris office
c/o JETRO 27, rue de Berri,
75008 Paris France

Tel: 33-(0)1-4261-5879
Fax: 33-(0)1-4261-5049

Japonya İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu/NEXI Şikâyet Mekanizması

NEXI complaints mechanism
Examiner: Mr. Kazuo Matsushita
Nippon Export and Investment Insurance
Chiyoda First Building 3rd Floor 3-8-1,
Nishikanda, Chiyoda-ku Tokyo 101-8359, Japan

Fax: +81-3-3512-7660
E-posta: kankyosinsayaku@nexi.go.jp
İnternet sitesi: http://nexi.go.jp/en/environment/objection/

 

Czech Export Bank (Czech Export Bank)

Genel İletişim:

Vodičkova 34, P.O. Box 870, 111 21 Praha 1,
Czech Republic

Tel.: +420 222 843
Fax: +420 224 226 162
E-mail: ceb@ceb.cz

İhracat ve Proje Finansmanı Birimi Yöneticisi:

Ing. Pavel Mráz (pavel.mraz@ceb.cz)

Director, Export and Project Finance Dept

Vodičkova 34, P.O. Box 870, 111 21 Praha 1,
Czech Republic

Fax: 224 226 162,
Tel.: +420 222 843 228
Fax: +420 224 218 111
E-posta: pavel.mraz@ceb.cz

Czech Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP):

Ing. Ladislav Řezníček, MBA (reznicek@egap.cz)

Project Risks Management Department
Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP)
Vodičkova 34/701
111 21 Prague 1

Fax: +420 222 844 120

 

ECA-Watch, İhraç Kredisi Kuruluşları’nı denetleyen ve bu kuruluşlara ilişkin kampanya yürüten sivil toplum kuruluşları ağı 

www.eca-watch.org

KfW, Almanya

KfW bankalar grubu, Almanya’nın hem ülke içinde hem de ülke dışında projeleri finanse eden kamu bankasıdır. İştirakleri olan KfW IPEX Bank, DEG ve KfW Kalkınma Bankası (KfW development bank) aracılığıyla uluslararası projeler yürüten grup, güneydoğu Avrupa’da ve Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Grup, güneydoğu Avrupa’da pekçok farklı projede yer almıştır ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile birlikte yürüttüğü tartışmalı Kolubara maden zenginleştirme projesi de bu projelerden bir tanesidir.

KfW kömür projelerine sağladığı finansal desteği kesmeyi reddetmiş, bu açıdan güneydoğu Avrupa’da kömür projelerine finansal destek sağlamayı sürdüren tek kalkınma bankası konumuna gelmiştir. Alman bir sivil toplum kuruluşu olan Urgewald’ın KfW’nin kömür finansmanına ilişkin yayınladığı bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz.

KfW hangi projelere finansman sağladığına dair şeffaf davranmamaktadır. KfW Kalkınma Bankası, nihayet projelerine dair bilgi yayınlamaya bu sene başlamıştır, fakat bankanın diğer bölümleri hâlâ bu bilgiye yer vermemektedir.

İlkeler

KfW’nın bir takım sürdürülebilirlik esasları mevcuttur. Bu esaslarda aşağıdaki gerekliliklere yer verilmektedir:

Bizim için azami gereklilik milli kanunla uyumlu olmaktır. Gerekli çevresel ve sosyal standartlara ulaşmak adına Avrupa Birliği, Dünya Bankası Grubu (the World Bank Group) (kamu sektörü finansmanı için alınan ihtiyat ilkeleri, özel sektör finansmanı için IFC Performans Standartları) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (Internation Labour Organisation/ILO) standartları gibi uluslararası boyutta kabul edilen standartlarla uyum içindeyiz.

KfW Bankengruppe, özellikle bölge halkın özel haklarının korunmasını sağlamak amacıyla, finansman sağladığı projelerden yerel halkın haberdar olduğundan ve onay sürecine katılım sağladığından emin olur. Kabul edilemez çevresel veya sosyal sorunlara sebebiyet verebilecek projelere destek vermiyoruz.”

Kömürle çalışan termik santrallere finansman sağlamayı sürdüren Kfw, finansman sağlamadaki pozisyonunun ve kıstaslarının özetine burada yer veriyor.

İletişim

KfW Kalkınma Bankası’nın yerel ofislerinin iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

KfW IPEX bankasının iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

KfW-DEG’in (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

KfW hakkında yardım almak için, bu kurumu denetleyen Alman bir sivil toplum kuruluşu olan Urgewald ile temasa geçebilirsiniz:

Kathrin Petz (kathrin.petz@urgewald.de)

www.urgewald.org

Tel. +49 (0) 152-02149341

 

Genel merkez, Frankfurt Am Main, Almanya:

KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main

Tel. 069 7431-0
Fax 069 7431-29 44
info@kfw.de

Ticari Bankalar

Avrupa’nın güneydoğusundaki elverişsiz yatırım havası sebebiyle geniş ölçekli çoğu altyapı projesi devlet kalkınma bankalarından finansman almaya muhtaçtır. Ticari bankalar da devlet kalkınma bankalarının bu katılımından, kendilerinin de bu projelere ortak finansman sağlayabilecekleri sonucunu çıkarmaya meyillidir. Fakat ticari bankaların altyapı inşaasında daha fazla yer aldığı Türkiye’de her zaman bu durumla karşılaşılmaz. Bir projede yer alan ticari bankaların isimlerini öğrenmek çok zor olabilir, özellikle de kontratlar imzalanmadan önceki erken safhalarda. Bu sebeple zararlı projelere finansman sağlayan ticari bankaların takibini yapan ve bu bankalara karşı kampanya yürüten Banktrack ağıyla iletişime geçmenizi öneriyoruz.

Banktrack, hangi bankaların bu projelerde yer almayı planladığını öğrenmede ve yine bu bankaların zararlı projelerde yer almalarını engellemede size yardımcı olabilir.

İlkeler

Güneydoğu Avrupa’da ve Türkiye’de faaliyet gösteren yüzlerce ticari banka var. Bu yüzden bütün bu bankaların ilkelerine dair bir inceleme sunmak imkânsız hâle geliyor.

Yine de Ekvator Prensipleri (Equator Principles) adında, ticari bankalara ilişkin küresel bir standart mevcut. Bu belgenin hazırlandığı tarihte 79 ayrı bankanın uyma taahhütünde bulunduğu bu standart, bankaların performanslarını ölçmede kullanılabilir.

Ekvator Prensipleri genel kurumsal kredileri değil, yalnızca proje finansmanını kapsar (örneğin bankaların bir altyapı projesine doğrudan finansman sağladığı durumlar).

Ayrıca iklim taahhütleri konusunda bir adım ileriye giden bazı bankalar da mevcuttur. Banktrack, kömür yatırımları da dâhil olmak üzere, bankaların iklime ilişkin en iyi uygulamalarını derlemiştir. HSBC’nin 2011 yılı enerji ilkesi, kömürlü enerji santralleri için var olan en katı ilkeyi oluşturmaktadır. Bu ilkede 550g CO2/kWh gücündeki enerji santralleri için Emisyon Performansı Standartı (Emissions Performance Standard/EPS) adı verilen bir şeye de yer verilmiştir. Bugünkü kömürlü enerji santralleri bu seviyeye varamadığından, bu ilke kömürlü enerji santrallerine yatırım yapmama taahhütünü beraberinde getirmektedir. Fakat bu yalnızca gelişmiş ülkelere özgü bir durumdur. Gelişmekte olan ülkelerdeyse 850gCO2/kWh seviyesinde bir EPS uygulamadadır. Bu standartlar BNP Paribas ve Société Générale gibi diğer bankaların da uyguladığı ısı verimliliği alt sınırlarıyla benzerlik gösterir. BNP Paribas’ın uyguladığı ısı verimliliği alt sınırı %43, Société Générale’in uyguladığı ısı verimliliği alt sınırı %38’dir. %43 değerindeki ısı verimliliği alt sınırı, BNP Paribas’ın bugün Batı Balkan ülkelerinde inşaası planlanan kömürlü enerji santrallerinin herhangi birini finanse etmesinin önüne geçmektedir. %38 oranıysa Bosna Hersek’te net verimlilik seviyesinin %34.1 olması beklenen Stanari santrali gibi bazı santrallerin finansmanının önüne geçmektedir.

İletişim

Yann Louvel (yann@banktrack.org)

Banktrack, www.banktrack.org

Edison/EDF Group

Edison S.p.A., ABD şirketi Edison International ile karıştırılmamalıdır. Burada bahsi geçen Edison şirketi, Electricité de France (EDF Şirketler Grubu)’ın bir parçasıdır ve elektrik enerjisi, doğal gaz ve ham petrol tedariği, üretimi ve pazarlanması işindedir. Şirket, temel olarak gazlı termik santrallerden enerji üretse de bir dizi hidro güç ve yeni yenilenebilir enerji tesislerinin de kullanımıyla 2012 yılında İtalya’nın elektrik üretiminin neredeyse %8’ini karşıladı. Şirketin internet sitesine baktığımızda kömürden neredeyse hiç bahsedilmediğini görüyoruz, fakat Edison Sırbistan’daki Kolubara B linyit yakıtlı enerji santralinin geliştirilmesinde devlet imtiyazına sahip ve Hırvatistan’daki Plomin C kömür yakıtlı enerji santralinin ihale listesindeki isimlerden biri.

İlkeler

AB temelli bir şirket olan Edison, AB mevzuatlarına ve faaliyet gösterdiği ülkenin kanunlarına uyum göstermelidir. Edison’un Çevre, Güvenlik ve Kalite Politikası’nda insan sağlığına ve çevreye zararlı olan gazların salımına özellikle vurgu yapılarak çevresel etkileri en aza indirgemek için “kalite, güvenlik ve çevreye ilişkin var olan kanunlara” bağlı olma ve erişilebilir en iyi teknolojileri benimseyip yenilenebilir kaynakların kullanımını teşvik ederek kaynakları en iyi şekilde kullanma taahhütünde bulunuluyor.

Şirket, bu politikayla; yetkililerle ve ev sahibi topluluklarla diyalog kurulacağını; ticari faaliyetin her aşamasında adalet ve şeffaflık sağlamak ve eksiksiz, güvenilir ve açık bilgi paylaşımında bulunmak için kamu kuruluşlarıyla koordinasyon hâlinde olunacağını belirtiyor.

İletişim

Edison’un Romanya ve Türkiye de dâhil olmak üzere pek çok ülkede ofisleri var. Ofislerin iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz, fakat bu iletişim listesi, Hırvatistan ofisinin adresinin eksik olması gibi bazı tamamlanmamış kısımlar içerdiğinden, şirketin bulunduğunuz ülkede ofisinin olup olmadığını öğrenmek için internet araştırması yapmanızı öneririz.   

Ayrıca Edison/EDF ile iletişim kurduğunuzu haber vermek için Re:Common in Italy (gfranchi@recommon.org) ve Friends of the Earth/Fransa ofisi (malika.peyraut@amisdelaterre.org) ile de temasa geçin.

Merkez ofislerle temasa geçmek için:

Sn. Bruno Lescoeur,
Genel Müdür/
Mr. Bruno Lescoeur,
Chief Executive Officer,
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte 31
20121 Milano
Italy

Fax +39 02 6222 7456

cc. Francesca Magliulo,
Kurumsal Sorumluluk Yöneticisi/
cc. Francesca Magliulo
Corporate Responsibility Manager

E-posta: francesca.magliulo@edison.it
Yazdığınız mektupları aşağıdaki kişiye de iletin:

Sn. Henri Proglio,
Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı/
Mr Henri Proglio,
Chairman and CEO,
EDF
22/30 avenue Wagram
75 008 Paris
France

Hitachi

Hitachi, elektronik, makine kurulumu ve demiryolu ulaşımı da dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, küresel çapta tanınmış bir şirkettir. Şirketin Avrupa’yı da kapsayan uluslarası internet sitesinde kömür yakıtlı enerji santrallerine yatırım yapıldığına dair bir ipucu görünmüyor. Bunun yerine nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıldığına dair veriler mevcut. Fakat Hitachi, Bosna Hersek’teki Tuzla 7 linyit yakıtlı enerji santralinin ihale listesinde adı geçen şirketlerden biri ve Mitsubishi ile yaptığı ortaklıktan doğan Mitsubishi Hitachi Avrupa Enerji Sistemleri Ltd. Şti. üzerinden Almanya’daki Walsum 10, Polonya’daki Kozienice 11 ve Yunanistan’daki Ptolemaida V santralleri de dâhil olmak üzere AB’deki bazı kömür projelerine de müdahil olmuş durumda.

İlkeler

Hitachi’nin Çevresel Yönergeler ve Eylem Planları ’ndan şirketle iletişim kurulduğunda yararlanılabilir. Ayrıca AB içinde veya AB üyesi olma potansiyeli olan ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin AB mevzuatına uyum sağlaması gerektiği söylenebilir.

İletişim

Hitachi’nin küresel anlamdaki büyüklüğü hesaba katıldığında doğru departmanı bulmak pek kolay değildir. Şirketin halktan gelen talepleri değerlendirmekten sorumlu olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) birimi mevcuttur. Çevrim içi talep formunu  doldurabilirsiniz, fakat formun boşluklar dâhil olmak üzere 2000 karakterlik yazım sınırının endişelerinizi kapsamlı bir biçimde iletmenizi engelleyeceğini göz önünde bulundurun. Bu yüzden mektubunuzun matbu veya faksa dökülmüş hâlini almanız, endişelerinizin şirkete ulaştığından emin olmanızı sağlayabilir. 

Türkiye’de Hitachi’yle yalnızca şirketin kendi internet sitesi üzerinden iletişim sağlanmaktadır.

Ayrıca şirketle temasa geçme çabanızın amacına ulaşmasını sağlamak adına Japon STK ağı Kikonet ile iletişime geçebilirsiniz (tokyo@kikonet.org).

İlgi alanınıza giren proje Avrupa’da gerçekleşiyorsa, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın:

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
Schifferstraße 80
47059 Duisburg

Tel.: +49 (0)203 / 80 38 – 0
Fax: +49 (0)203 / 80 38 – 1809

infobox@eu.mhps.com

 

Hitachi’nin Tokyo’daki merkez ofisi:

Dr. Şigeru Azuhata – Yönetim Ofisi Başkan Vekili/
Dr. Shigeru Azuhata – Executive Vice President and Executive Office
Nihon Seimei Marunouchi Building, 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-8280 Japan

Tel: +81-3-3258-1111

Istroenergo (IEG)

Istroenergo; kömür, gaz, biyokütle enerji santrallerinin planlaması ve kurulumuyla uğraşan özel bir Slovak şirketidir. Esas olarak Slovakya’da ve Çek Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermektedir fakat Rusya’da da bir ofisi bulunur ve Karadağ’daki Pljevlja II proje ihalesinin listesindeki isimlerden biridir.

İlkeler

AB temelli bir şirket olan Istroenergo, AB mevzuatlarına ve ev sahibi ülkenin kanunlarına uyum göstermelidir.

İletişim

Istroenergo’nun iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

ISTROENERGO GROUP, a.s.
Rozmarínová 4
934 01 LEVICE
Slovakia

T: +421 36 6376 111, 112
F: +421 36 6227 249

ieg@ieg.sk

Marubeni

Marubeni; gıda, kimyasal madde, enerji, finans, metal ve mineraller, ulaşım mekanizmaları ve endüstriyel teçhizat gibi uluslararası alanda pek çok sektöre yayılmış, ünlü bir Japon firmasıdır., Şirketin esas olarak odaklandığı pazar Avrupa olmasa da, şirketin ismi Hırvatistan’daki Plomin C kömürlü enerji santrali projesinin ihale listesindesindedir.

İlkeler

Marubeni, kendi çevre politikasına sahiptir ve şirketlerin kendi iradeleriyle bir takım ilkeler benimsediği ve bu ilkelerin uygulanmalarına dair yıllık bildirimlerde bulunduğu bir sistem olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)  üyesidir. Şirket ayrıca ev sahibi ülkenin kanunlarına ve AB üyesi olma potansiyeli olan ülkelerde faaliyet gösterdiği takdirde AB mevzuatlarına da uymalıdır.

İletişim

Büyük ve küresel bir şirket olan Marubeni’de ilgili birimi tespit etmek kolay bir iş değildir. Fakat güneydoğu Avrupa’daki elektrik üretimi projeleri söz konusu olduğunda aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

 Masumi Kakinoki, Yetkili Müdür, Operasyon Müdürü,
Tokyo Merkez Ofisi, Enerji Projeleri ve Altyapı Birimi/
Masumi Kakinoki, Executive Officer, COO,
Marubeni Corporation, Tokyo Head Office
Power Projects & Infrastructure Division
4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-8088 JAPAN

Fax. (81)3-3282-4241

cc: Sn. Mika Yoşino,
Tokyo Merkez Ofisi,
Enerji Projeleri ve Altyapı Birimi, Uluslararası Enerji Projeleri Birimi- III/
cc: Ms Mika Yoshino
Marubeni Corporation, Tokyo Head Office,
Power Projects & Infrastructure Division, Overseas Power Project Department-Ⅲ
4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-8088 JAPAN

Tel: 03-3282-7460
Fax: 03-3282-9509
E-posta: yoshino-mika@marubeni.com

cc: Sn. Maeda,
Tokyo Merkez Ofisi,
Enerji Projeleri ve Altyapı Birimi, Uluslararası Enerji Projeleri Birimi- III/
cc: Mr Maeda
Marubeni Corporation, Tokyo Head Office,
Power Projects & Infrastructure Division, Overseas Power Project Department-Ⅲ
4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-8088 JAPAN

Tel: 03-3282-7460
Fax: 03-3282-9509

cc: Şingo Tsuda, İdare Müdürü, Avrupa Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı/
cc. Shingo Tsuda, Managing Executive Officer, Regional CEO for Europe
Marubeni Europe plc Head Office,
River Plate House, 7-11 Finsbury Circus,
London, EC2M 7AF, UK

Fax (44)20-7826-8623

Ayrıca şirketle temasa geçme çabanızın amacına ulaşmasını sağlamak adına Japon STK ağı Kikonet ile iletişime geçebilirsiniz open e-mail to (tokyo@kikonet.org).

Skoda Praha

Skoda Praha, neredeyse %70’i Çek hükümetine ait olan Çek elektrik firması CEZ’in sahip olduğu bir şirkettir. Skoda Praha, termik ve nükleer enerji santrallerinin mühendisliği, tedariği ve kurulumuyla ilgilenmektedir. 2013 yılında elektrik dağıtım şirketi OSSH’nin özelleştirilme çabalarının sonuçsuz kalmasından sonra Arnavutluk’u terk eden CEZ’nin batı Balkanlar’daki tecrübesi oldukça acı verici olmuştur. Ayrıca şirket, Bosna Hersek’in Sırp Cumhuriyeti kısmıyla Gacko 2 linyit yakıtlı enerji santralinin kurulumuna ilişkin uzun tartışmalar yaşamış ve bunun üzerine ülkeyi terk etmiştir. Bu yüzden Skoda Praha’nın hâlâ bu bölgeden kâr elde etmeye çalışması şaşırtıcı olsa da, şirket, Karadağ’daki Pljevlja II linyit yakıtlı enerji santrali ihale listesindeki isimlerden biridir.

İlkeler

AB temelli bir şirket olan Skoda Praha, AB mevzuatlarına ve ev sahibi ülkenin kanunlarına uyum göstermelidir.

İletişim

Halka ilişkiler söz konusu olduğunda burada adı geçen şirketler arasında en etkin çalışan şirket Skoda Praha’dır. Şirket, halka ilişkiler meselesine o kadar önem vermektedir ki, Çek Cumhuriyeti/Tusimice’de yenilediği santrale Karadağ’dan ücretsiz gezi bile düzenlediği olmuştur. Bu yüzden şirketle iletişime geçmek çok da zor olmasa da, halkın şirket faaliyetlerine ilişkin dengeli bir değerlendirmeye ulaşmasını sağlamak güç olabilir.

Adres:

Miloš Mostecký,
Reklam Yönetmeni/
Miloš Mostecký
Commercial Director

milos.mostecky@skodapraha.cz

ŠKODA PRAHA a.s.
Duhová 2/1444,
140 74 Prague 4,
Czech Republic

Tel +420 224 396 111,
Fax +420 224 396 447
www.skodapraha.cz