Çin firmaları ve bankalarıyla iletişime geçmek

Çin firmaları ve bankalarıyla iletişime geçmek

Çin firmaları ve bankalarıyla iletişime geçmek, alışkın olduğunuz kadar dolambaçlı bir yaklaşım gerektirmez. Esas amacımız bankayı karşı karşıya olduğu riskler hakkında bilgilendirmek ve yine bankaya itibar kaybetmeden projeden çekilme şansı vermektir.

Bu amaca ulaşmak için öncelikle projeye dair sorunlar açık, kısa ve öz olarak listelenmelidir. Şirkete veya bankaya size endişelendiren konuları sunmalı (bunu yaparken elinizdeki verileri dikkatle doğrulamanız gerektiğini unutmayın) ve suçlama yöneltmekten ziyade bu kurumlardan konuya ilişkin açıklama talep etmelisiniz. Herhangi bir yetkili kişiyle temasa geçmeye çalıştığınızda, amacınıza uzun vadade hizmet edecek türden, resmi bir iletişim biçimi kurmayı hedeflediğinizi unutmayın. Hedefiniz kurumu uzaklaştırmak değil, ikna etmektir ve dikkatli olmanız gerekir.

Medya stratejiniz söz konusu olduğunda da bu durumu dikkate almanız gerekir. Öncelikle bankayla iletişime geçmek, sonuç alamadığınız takdirde medyayı devreye sokmak iyi bir fikir olabilir. Bu, medyanın dikkatini projenin getirdiği sorunlara çekmemeniz gerektiği anlamına gelmez, fakat iletişim kurma çabalarınız boşa gitmediği takdirde, medyayla olan temasınızın merkezinde şirketin veya bankanın üstlendiği rol bulunmamalıdır.

İletişime geçeceğiniz banka yetkilisini bulduktan sonra, o kişiye mektubunuzun başında tam ismiyle hitap edin. Çin’de genellikle isimden önce soyismin yazıldığını unutmayın.

Daha sonra kurumunuzu veya grubunuzu tanıtın. Amacınızın şirketi ya da bankayı belirli bir projenin taşıdığı risklere dair bilgilendirmek olduğunu açıkça belirtin. Daha sonra deyinmek istediğiniz sorunların genel bir taslağını oluşturun. Söyleyecek çok şeyiniz varsa, nispeten kısa bir mektup yazıp, bu mektuba sorunlara dair daha ayrıntılı bilgi içeren bir ek iliştirmeniz yararlı olabilir. Bankalara yazdığınız mektuplarda Yeşil Kredi Direktifi’nin getirdiği zorunluluklardan bahsedebilirsiniz. Şirketlere yazdığınız mektuplardaysa Yabancı Yatırım ve İşbirliğinde Çevre Koruma Yönergesi (Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation)nden bahsetmeniz yararlı olabilir.

Projelerdeki sorunların taslağını çizerken, ülkeye özgü enerji senaryoları sunmaya hazırlıklı olmanız, şirkete ya da bankaya ilgilenebilecekleri alternatif araziler göstermeniz ve yapacakları yatırımların genellikle sıcak karşılandığını onlara hissettirmeniz tavsiye edilir. Mümkünse ortak düşüncelerinize ve ortak hedeflerinize vurgu yapın.

Şirket veya banka temsilcilerin sizing dilinizi veya İngilizceyi konuşup konuşmadığından emin olamayacağınız için mümkünse mektubunuzu Çince (Mandarin) tercümesini edinin. Bu konuda yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıdaki gruplarla iletişime geçmeyi deneyin:

CEE Bankwatch Network (wawa.wang@bankwatch.org)

Friends of the Earth US (KLu@foe.org)

Bir yanıt alıp almayacağınız muammalı olduğu gibi, yanıtın kısa sürede gelmesini de beklemeyin. Bu durum hevesinizi kırabilir, fakat yerel grupların veya projenin etki alanına giren insanların gönderdiği mektupların yaratacağı etkiyi hafife almayın. Çin şirketleri ve bankaları ülkenin pek çok yerinde aldıkları eleştirilere hassas olduklarını göstermiştir. Uluslararası kalkınma bankalarının çevresel ve sosyal standartları ne kadar yavaş benimsediğini düşündüğümüzde Çin kurumlarının hızla değişim gösterdiğini görüyoruz.

Yanıt alma ihtimalinizi artırmak için, ülkenizdeki Çin Büyükelçiliği’nin Çin Ekonomi Ataşesi’ne ve Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu (CBRC)’ne mektubunuzun bir kopyasını göndermeniz yararlı olabilir.

 

Çin’in yatırım yönetmeliğindeki isimler 

İletişim kurmak isteyeceğiniz ilk kurum, ülkenizdeki Çin Büyükelçiliği; özellikle de Çin Ticaret Bakanlığı adı altında faaliyet gösteren fakat Büyükelçilik’e bağlı olan Ekonomi Müşaviri olacaktır. Ekonomi Müşaviri, Çin şirketleri veya bankalarıyla projelere ev sahipliği yapan ülkelerin hükümetleri arasındaki ilişkileri geliştirmede aktif olarak yer alacak ve bu gelişmelerden haberdar olacaktır.Büyükelçilik’in iletişim bilgilerine internet üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz, fakat Ekonomi Müşavirlerine dair güncel bilgiye ulaşmak için Bankwatch ile iletişime geçin (wawa.wang@bankwatch.org).

Öncelikle kendinizi ve temsil ettiğiniz organizasyonu tanıtıp, endişe duyduğunuz konular hakkında bilgi verebilir, veya bir görüşme talep edebilirsiniz. Yanıt aldığınız takdirde elinize somut bir davet geçmeden önce kendiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi sunmanız gerekebileceğinden hazırlıklı olun. Grubunuzun bahsi geçen yatırım projesine dair daha fazla bilgi edinme ve enerji sektörüne dair uzmanlığınızı ve bilginizi kendileriyle paylaşma isteğini yansıtın. Düşmanca gelebilecek, gereksiz ifadelerden kaçının ve olası toplantınızın olumlu taraflarına vurgu yapın.

Çin’de bankaların ve şirketlerin yönetmeliğiyle ilgilenen birkaç ilgili kurum bulunur. Çin hükümetinin en yüksek mercili birimi Danıştay’dır ve onun hemen altında Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu (CBRC), bakanlık ve komisyonlar ve Devlet Teftiş ve İdare Komisyonu (SASAC) bulunur.

ŞEMA

DanıştayÇin Kalkınma Bankası’nın üstlendiği projeleri doğrudan onaylar. Çok büyük (200 milyon ABD Doları’ndan büyük olan) uluslararası projeleri onaylaması gerekir ve Çin ExIm Bank da 100 milyon dolardan fazla kredi sağlar. Yine bu Danıştay çok yüksek bir merci olduğundan, doğrudan iletişime geçmek için iyi bir hedef olmayabilir ve bu aşamada zarar verici olabilir.

Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu (CBRC)bankaların Yeşil Kredi Direktifi gibi düzenlemelere uyduğundan emin olmaktan sorumludur. Şimdiye dek sivil toplum kuruluşları ve Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu arasında pek etkileşim olmamıştır ve Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu’nun üstlendiği düzenleyici role karşı nasıl bir yaklaşım sergilediği açık değildir.

Bu yüzden tedirginliklerinizi ifade ederken, Komisyon’un atması gereken adımlara ve uygulaması gereken yöntemlere dair çok fazla varsayımda bulunmadan sorular sormanız ve onların yorumlarını ve rehberliğini talep etmeniz iyi bir fikir olabilir.

Sn. Fan Wenzhong, Uluslararası İlişkiler Birimi

Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu/
Mr. FAN Wenzhong  (國際部范文仲負責人)
Department of International Affairs
China Banking Regulatory Commission (中國銀行與監督管理委員會)
Jia No.15 Financial Street, Xicheng District (北京市西城區金融大街甲15號郵政 編碼100140)
Beijing, 100140
CHINA

Tel:+86 10-6627 8907

Toplam yatırımı 30 milyon doların veya dövizle 10 milyon doların üstünde olan projeler Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (China’s National Development and Reform Commission/NDRC) tarafından onaylanmalıdır.

Yönetici MA Xin – Avrupa İlişkileri Şubesi,
Uluslararası İşbirliği Birimi,
cc. Yabancı Sermaye ve Uluslararası Yatırım Birimi
NDRC – Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu/
Director MA Xin (外事司司長馬欣)
Division of European Affairs (歐洲處)
Department of International Co-operation (外事司)
cc. Department of Foreign Capital and Overseas Investment

NDRC – National Development and Reform Commission (中華人民共和國國家發展和改革委員會)
38 S.Yuetan Street,
Beijing 100824 (北京市西城區月壇南街38號 郵編100824)
CHINA

http://en.ndrc.gov.cn

wss@ndrc.gov.cn

 

Vekil LIU Ning – Avrupa İlişkileri Şubesi,
Uluslararası İşbirliği Birimi, Uluslararası İşbirliği Birimi – Avrupa İlişkileri Şubesi,
Çevre Koruma Bakanlığı,
cc. Uluslararası İşbirliği Birimi Yöneticisi TONG Ding Ding/
Commissioner LIU Ning – Division of European Affairs (國際司歐洲處劉寧處長)
Department of International Cooperation – Division of European Affairs (國際合作司歐洲處)
Ministry of Environmental Protection (中華人民共和國環境保護部 )
cc. Director TONG Ding Ding of Department of International Cooperation
No.115 Xizhimennei Nanxiaojie
Beijing 100035 (北京市西城區西直門南小街115號 郵編:100035)
CHINA

Tel. +86 10 66556522
Fax: +86 10 66556010

http://english.mep.gov.cn/

E-posta: advice@mep.gov.cnmailbox@mep.gov.cn

 

Vekil YANG Yue,
Yabancı Yatırım ve İşbirliği Teşvik Ofisi,
Dış Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Birimi,
Ticaret Bakanlığı,
cc. Avrupa İlişkileri Birimi/
Commissioner YANG Yue (對外投資合作促進楊越處長 )
Division for Foreign Investment and Cooperation Promotion Office (對外投資合作促進處)
Department of Outward Investment and Economic Co-operation (對外投資和經濟合作司)
Ministry of Commerce (中華人民共和國商務部)
cc. Department of European Affairs (歐洲司)

No.2 Dong Chang’an Avenue,
Beijing 100731 (北京市東長安街2號 郵編:100731)
CHINA

Tel. + 86 10-65197173/65197165
Fax. +86 10-65197992

http://english.mofcom.gov.cn

Çevrim içi iletişim formu (İngilizce): http://gzly.mofcom.gov.cn/website/pubmail/send_mail_en.jsp

Çevrim içi iletişim formu (Çince): http://hzs.mofcom.gov.cn/article/gywm/201008/20100807090078.shtml

 

Sekretet LU Zhi Jun,
Dışişleri Şubesi,
Devlet Teftiş ve İdare Komisyonu/
Secretary LU Zhi Jun ( 外事局局長)
Foreign Affairs Devision

State-owned Assets Supervision and Administration Commission (國務院國有資產監督管理委員會)
No. 26, Xidajie, Xuanwumen,
Xicheng District,
Beijing, 100053

Tel: 86-10-63192000

http://www.sasac.gov.cn

E-posta: iecc@sasac.gov.cnwaishi@sasac.gov.cn

 

Çevrim içi Soru ve Cevaplar formuna (yalınlaştırılmış Çince) http://message.sasac.gov.cn/consult/ adresinden erişebilirsiniz.